tandprothetiek

 MAKKEN
Vergoedingen
Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten
van een tandprotheticus in hun pakket
opgenomen.
Uw kunstgebit blijft in het nieuwe zorgstelsel
gewoon verzekerd.
In de basisverzekering wordt 75% van de
kosten vergoed voor een volle onder en/of
bovenprothese. Implantaat protheses hebben
een ander percentage.

Reparaties en opvullen volledige prothese
worden voor 90% vergoed, in alle gevallen is
er een eigen bijdrage van 10%.

Vergoeding voor partiële protheses hangt af
van de av tand verzekering.

Per ziektekostenverzekeraar gelden
afwijkende vergoedingsbedragen.
Vraag er naar bij uw eigen verzekering.

Voor actuele vergoedingen ziet u
hiernaast een overzicht van links naar
een aantal zorgverzekeraars.

Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen
voor informatie over de vergoedingen.
 ONT
disclaimer