tandprothetiek

 MAKKEN


  indien er o.a. :

* pijnklachten zijn

* uw prothese los zit

* uw gezicht is
  veranderd

* uw prothese regel-
  matig breekt etc.

  Wanneer advies
Onze praktijk
De naam  Makken is al sinds 1946 een begrip in Sneek en omgeving.
Ooit gestart als tandtechnisch laboratorium werd het bedrijf in 1989 door de nieuwe generatie Makken uitgebreid met een tandprothetische praktijk.
Een tandprotheticus is een paramedisch specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses, zonder dat daar een verwijzing van een tandarts voor nodig is.
In combinatie met het eigen laboratorium kunnen wij garant staan voor een snelle service en een met zorg aangemeten en vervaardigde gebitsprothese.
Vanaf het eerste bezoek tot aan het plaatsen van de prothese, werkt de tandprotheticus geheel zelfstandig aan uw nieuwe prothese en bespreekt met u uw persoonlijke wensen.
Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak en voor reparaties en aanpassingen (rebasing) kunt u uiteraard ook bij ons terecht.
Onze praktijk is gecertificeerd conform de regelgeving van de HKZ en op basis van de NEN-ISO 9001 norm.  
Ons advies is altijd gratis en vrijblijvend.
Remmert Makken  tandprotheticus
Elise A. Makken   specialist prothesetechniek                                                                             
 ONT
disclaimer